דיירי “בית ליבלינג”
בין השנים 1937-1931 נבנו בעיר כ-2,700 מבני מגורים, רובם על ידי בני העלייה החמישית. בניינים אלה נוספו לאחרים שנבנו בעיר בראשית שנות ה-20. היו אלה השנים במהלכן נהרו לארץ אלפי עולים חדשים. העלייה החמישית זכתה לכינוי הרווח עד היום “העלייה הייקית“.

היו אלה עולים שהיגרו מגרמניה, עם עליית הנאצים לשלטון בראשית שנות ה- 30 והתמקמו ברובם בתל-אביב. אוכלוסייה זו השתייכה בדרך כלל לשכבה סוציו-אקונומית גבוהה, אנשים משכילים, בעלי הון בינוני-גדול, עירוניים בדרך כלל ואירופאים בהלכותיהם
בני הזוג אשרמן אמנם לא נמנו על הקהילה הייקית, אך השכלתם הרחבה, מעגלי ההיכרות שלהם ועולמם התרבותי, התאימו לרוח הזמן שנשבה בשכונת ביאליק-אידלסון-הס וכך גם של דיירי “בית ליבלינג” האחרים שהקימו להם בית ברחוב אידלסון 29.